Roosdiamant.nl
Roosdiamant
Roosdiamant is een slijpvorm van natuurlijke diamant, net zoals het overbekende brillantslijpsel. De z.g. "Diamantroos" heeft 24 regelmatige facetten en een geheel vlakke onderzijde. Om het invallende licht toch voldoende te laten reflecteren wordt de "Roos" gezet in een dichte zetting waarin zich een zorgvuldig vormgegeven kegeltje van ultradun "Zilverfoelie" bevindt. Er ontstaat aldus een "Zachte" reflectie waardoor de steen bijzonder goed tot zijn recht komt bij invallend kaarslicht.
Vervaardiging
Het vervaardigen van juwelen met roosdiamant, naar een bepaald ontwerp, gebeurt door specialisten op dit gebied die kennis hebben van materiaal, diamant en de diverse technieken die hiervoor benodigd zijn. De gespecialiseerde Juwelier kan u hieromtrent adviseren, of u kunt eerst advies inwinnen bij Roosdiamant.nl _____________________________

Restauratie en reparatie
Restauratie van antieke juwelen met roosdiamant vereist zeer specifieke vakkennis welke eveneens benodigd is voor het verrichten van kleine reparaties of aanpassingen en het zetten van stenen.  Neem altijd eerst contact op met de specialist!
_____________________________

Contact

Wanneer u contact wilt leggen om nadere informatie te verkrijgen, ga dan via deze link naar de contactpagina:
Tekst- en Beeldmateriaal: Copyright 2013  -  Roosdiamant.nl  -  Alle rechten voorbehouden
Een z.g. "Takbroche" vervaardigd in eerste gehalte zilver, gemonteerd op een bodem van goud. Opgebouwd uit "Florale" motieven in "Entourage-vorm" vergezeld van blaadjes en strikjes. De broche is bezet met ca. 4,50 caraat roosdiamanten, zeer helder en van uitstekende kwaliteit. Voorzien van een gouden brochering en dito sluiting.
Juwelen met roosdiamant zijn bij uitstek "Familiejuwelen" die soms eeuwenlang van moeder op dochter worden "Doorgegeven" en zo aan betekenis winnen. Soms wil men dan de functie van het juweel aanpassen en bijvoorbeeld een ring vermaken tot colliersluiting, of moet er een aanvullend stuk worden bijgemaakt. De specialisatie die hiertoe aan vakmanschap moet worden ingebracht is aanzienlijk terwijl dit natuurlijk onverminderd geldt voor de "Taxatie" van deze juwelen. Al met al een reden temeer om deze bijzondere uiting van de juweelkunst op waarde te schatten, al was het alleen maar om zijn historische waarde!
CONTACT